next up previous
Next: Switzerland Up: No Title Previous: Norway

Denmark

Berlingske Tidende (Miriam Katz, Denmark) October 22, 1996: ``Livet som det kunne vaere. De skelner ikke mellem levende og dodt, men mellem organisk og digitalt liv. Forskere i kunstigt liv udforsker et tomrum hinsides biologien, der forener kultur og teknologi i et udvidet syn pa naturen. Ung dansker er med i front.''

Hovedområ det (Jakob Skipper, Denmark) December 6, 1990: ``Kunstigt liv. Nu kommer det kunstige liv. En voksende gruppe af dataloger, biologer, fysikere, psykologer og mange andre forskere efterlinger på computer det naturlige liv.''Thomas S.Ray
Thu Aug 24 11:22:15 JST 1995