next up previous
Next: Brazil Up: No Title Previous: Germany

Holland

Elsevier Science Channel (Mindy Ran, Holland) February 1999: "Editorial Debate: Life - what exactly is it?" Web based.

Natuur & Techniek (Johan Braeckman, Holland) May 1996: ``De nieuwe schepping, de materie voorbij.'' (cover story)

VPRO TV (Artificial Life, Holland) March 29, 1995. Television.

PCM (Kees Vuik, Holland) May 1994: ``Het kweken van programma's, wat wanneer een programma zo ingewikkeld wordt dat mensen het niet meer kunnen schrijven?''Thomas S.Ray
Thu Aug 24 11:22:15 JST 1995