next up previous
Next: Denmark Up: No Title Previous: Brazil

Norway

Fakta (Tom Ottmar, Norway) March 1992: ``Den Lever! En `skabning', der bestå r af nuller og énere, er vokset ud af indamaden på en computer og er blevet en videnskabelig sensation i USA.''Thomas S.Ray
Thu Aug 24 11:22:15 JST 1995