next up previous
Next: Finland Up: No Title Previous: Belgium

Sweden

Designjournalen (Olle Torgny, Sweden) Vol 3 Nr 1 / 1996: ``Mind over Matter. Finns det liv pa Internet''

Datateknik (David Nordfors, Sweden) December 1, 1994: ``Intelligenta agenter program som handlar självständigt; Artificiellt liv: Internet som digitalt `viltreservat för agentutveckling'.''Thomas S.Ray
Thu Aug 24 11:22:15 JST 1995